Klavertje vier

HOLISTISCHE PRAKTIJK

Het Holisme als filosofische levenshouding

Deze filosofische benadering leert je luisteren naar wat je diep van binnen al weet. Het is een levenshouding, waarbij je dat wat je weet meer en meer in overeenstemming brengt met je alledaagse leven.

Het Griekse woord holos betekent, ‘het geheel’, ‘heel’, ‘alles’, waarbij de essentie is dat alles een onderdeel is van één groot geheel, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mens als éénheid van lichaam en geest

Je fysieke gevoelens, je emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden beïnvloeden elkaar voortdurend en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Door de voortdurende wisselwerking met elkaar geeft het lichaam een signaal indien de harmonie verstoord is. Als je uit balans bent ontstaat er een klacht, symptoom of ziekte welke gezien wordt als een vraag om aandacht te besteden aan je gevoelens, situatie en ervaringen. Het bewust worden van je éénheid, je zelfhelend vermogen dat streeft naar evenwicht, is een onderdeel van je genezingsproces.

De kwantumtheorie van Einstein, het universum is opgebouwd uit energie, net als de mens

‘Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk is.’  Einstein

Je fysieke lichaam is opgebouwd uit de meest elementaire bouwstenen van het universum. Hoe dieper we doordringen in het menselijk lichaam, hoe duidelijker het wordt dat we nog niet eens de tip van de sluier opgelicht hebben. Een fysiek lichaam is opgebouwd uit minuscule onderdelen die verder te herleiden zijn naar trillingen. Trillingen die syncroon zijn met de basisfrequentie van het universum.

Hierdoor is het zo dat we een persoon niet volledig kunnen waarnemen door enkel gebruik te maken van onze vijf zintuigen. Er is meer aan een persoon dan het lichaam dat wij waarnemen. Er is een trillingswolk, een energiewolk die ons lichaam omgeeft en afgesteld staat op onze persoon, op ons denken en voelen. Deze energiewolk noemen we een aura. Het is mogelijk deze te leren lezen en zodoende meer te ‘zien’ als je met iemand in contact komt. Je kunt als het ware de ‘ziel’, de diepere entiteit van een persoon waarnemen. Dat deel dat het dichtst bij het universum en alles dat leeft staat.

Wij zijn één met het universum.

Het holistische uitgangspunt vormt de tijdsbom onder het reguliere denken

Het reguliere denken steunt steeds meer een doorgedreven specialisatie, terwijl juist alles een onderdeel is van het grote geheel waar alles met elkaar verbonden is.

Je wordt als patiënt van het kastje naar de muur gestuurd, naar specialisten die elk orgaan of lichaamsdeel apart bestuderen terwijl de klacht, symptoom of ziekte juist een gevolg is van een disharmonie in je hele systeem.

Je gelokaliseerde klacht is een eindgevolg, de oorzaak ligt in de verstoorde balans van je hele systeem.

Aanbod:
Holistische behandelingen raken niet alleen je fysieke lichaam, maar ook het mentale, spirituele en emotionele.