Klavertje vier

Ongezien opgegroeid

Ongezien opgegroeid

ongezien opgegroeid

Wanneer je ongezien opgroeit bij afwijzende, afstandelijke of narcistische ouders heeft dit een enorme impact op wie jij nu als volwassene bent.

Je zou denken dat, nu je als volwassene op eigen benen staat, er weinig te vertellen valt over je jeugd, je werd fysiek niet mishandeld, ‘enkel’ emotioneel niet gezien, wat er in jou omging was niet van belang, kwam nooit aan de orde. Jouw ouder stond in het middelpunt.

Maar nu ben je volwassen en kan je dat  ‘ verhaal’ toch wel loslaten?

Is dat zo?

 

Je werd in je jeugd geconditioneerd om te geven, om je op de achtergrond te houden, ongezien en ongehoord en dus ook onbegrepen. Komt daar dan dat gevoel van leegte vandaan?

Worstelingen

Worstel jij met de overtuiging dat je niets te bieden hebt?ongezien opgegroeid

Geloof jij dat je het waard bent om gehoord en gezien te worden,  terwijl je ouder je niet opmerkte?

Koester jij helende fantasieën waarin aan jouw emotionele verwachtingen zal voldaan worden?

Ben je bang om verstoten te worden als je je mening uit?

Geloof jij nog steeds je anders voor te moeten doen om gezien te worden?

 

Hoe ga jij ermee om?

 

De emotionele verwaarlozing, ongezien opgroeien uit zich in 2 copingstijlen; internaliseren en externaliseren.

Internaliserende kinderen denken dat zij dingen moeten veranderen, ze lijden bewuster en doen aan introspectie.

Externaliserende kinderen nemen de buitenwereld hun problemen kwalijk, ze zoeken de oplossing buiten zichzelf en verwachten dat anderen veranderen.

Welke stijl je gebruikt is eerder een kwestie van je persoonlijkheid dan een keuze. Beide stijlen zijn een poging om je behoeften bevredigd te zien.

Kenmerken van externaliseerders ongezien opgegroeid

 • ze zijn reactief en impulsief
 • leggen de schuld bij de ander of de omstandigheden
 • proces van vallen en opstaan maar leren er zelden van
 • ze geloven dat ze maar gelukkig kunnen zijn als de dingen in hun omgeving veranderen
 • ze geloven dat hun problemen opgelost zijn als ze van anderen krijgen wat ze willen
 • ze vinden dat anderen hen moeten helpen
 • laag zelfbeeld of gevoel van superioriteit
 • ontvankelijk voor drugs- en alcoholmisbruik
 • afhankelijk van anderen

 

Kenmerken van internaliseerdersongezien opgegroeid

 • ze zijn gevoelig en opmerkzaam
 • hebben heftige emoties
 • behoefte aan een sterke verbondenheid
 • voelen aan of betrokkenheid echt is
 • ze bagatelliseren hun problemen
 • worden onzichtbaar en gemakkelijk genegeerd
 • geloven dat hun diepste gevoelens vervelend zijn voor anderen
 • verontschuldigen zich als ze hulp nodig hebben
 • ze vertrouwen op hun innerlijke bron
 • sterke behoefte aan sociale betrokkenheid
 • ze ervaren steun van huisdieren
 • worden emotioneel gevoed door de schoonheid van de natuur, kunst of spiritualiteit
 • emotionele eenzaamheid
 • oude zielen
 • wijzen pijnlijke gevoelens af

 

Weet

Je instinctief verlangen naar emotionele betrokkenheid is positief, het betekent niet dat je behoeftig of afhankelijk bent. Maar verlangen dat je partner altijd voor je klaar staat en zo je emotionele eenzaamheid oplost is pure fantasie en onrealistisch. Het werkt eerder destructief.

Je vindt onafhankelijk zijn heel belangrijk, daaruit vloeit voort dat je veel werkt.

Je durft niet te geloven dat iemand oprecht geïnteresseerd in je is.ongezien opgegroeid

Misschien realiseer je je niet dat het ‘niet gezien’ zijn in je jeugd door je ouders, mishandeling is. Je ouders bestempelden het niet als mishandeling en jij neemt dit zo over. Hierdoor herken je in je volwassen leven mishandeling in een relatie niet.

Je bent vaak opgewekt ter compensatie om anderen het gevoel te geven dat het allemaal nog niet zo erg is.

Jij bent de meest empathische en je zal meer doen dan er van je verwacht wordt om de relatie goed te houden. Het duurt lang eer je inziet dat het je uitput terwijl de ander niet verandert of bijdraagt.

Je gelooft dat zelfverwaarlozing liefde oplevert, en je voelt je schuldig als je iets voor jezelf wil.

Je weet niet hoe je een emotionele gezonde balans bewaart tussen jouw behoeften en die van een ander. Je wordt de redder in nood.

Je wil behagen opdat mensen van je zouden houden.

 

Moed

Mocht je je depressief voelen of chronische gespannen, angstig of slecht slapen, weet dat deze pijnlijke symptomen een signaal zijn om de werkelijkheid te herschrijven. Het is een wake up call, het schudt je wakker!

Je staat voor een grote stap, ga de uitdaging aan. Je leven zal er lichter en levendiger uitzien.

Vanuit mijn hart wens ik je de kracht, het inzicht en de liefde voor jezelf om je Ware Zelf te worden!

Hartverwarmende knuffel,

Nadja

Bron: Het boek ‘Ongezien opgegroeid’ van Lindsay C. Gibson

Een aanrader!