Klavertje vier

KWANTUMHELING

Kwantumheling, gebaseerd op een eeuwenoude geneeswijze, wordt bevestigd door de kwantumfysica

Deze grondig en wetenschappelijk gefundeerde methode is een combinatie van oude kennis en modern inzicht van holistische, Oosterse en Westerse therapieën.

Burkhard Heim verbindt de relativiteitstheorie met de kwantumfysica en slaat een brug naar de energetische benaderingen van de oude Vedische wetenschappen.

De Duitse arts Ryke Geert Hamer, internist, bevestigt dat onverwerkte emoties aan de basis liggen van elke fysische klacht, hij ondersteunt zijn visie met wetenschappelijke bewijzen, welke verder werden uitgewerkt door de oncoloog Dr. Claude Sabbah.

De kwantumheling methode omvat aspecten van NEI ‘Neuro Emotionele Integratie’, kinesiologie, NLP ‘Neuro Linguistisch Programmeren’ , FEET ‘Fysio Emotionele Energetische Therapie’ en psychoanalyse.

Kwantumheling, een techniek die ons brengt naar onze innerlijke wereld

Je innerlijke wereld, de onzichtbare software waardoor je lichaam zelf wordt gevormd, bestuurd en geschapen, is de enige plek waar gedachten, emoties, instincten, verlangens en overtuigingen te veranderen zijn.

Het is een netwerk van intelligentie dat onmiddellijk reageert op de geringste gedachte en emotie, wat een voortdurende stroom van verandering teweegbrengt. Deze verandering in je bewustzijn is heel belangrijk. Negatieve emotie’s verstoren je immuunstelsel, dan moet het ook zo zijn dat positieve bewustzijnstoestanden je zullen helpen weer beter te worden, met de kwantumheling spelen we daar op in.

Je geest heeft een zeer diepgaande invloed op je lichaam, zie je lichaam niet enkel als een verzameling cellen, weefsels en organen, het is ook een stille stroom van intelligentie dat je kan beïnvloeden door een tikkeltje gerichte aandacht.

Kwantumheling,  een unieke methode die energetische blokkades opheft

Je gedrag baseer je, bewust of onbewust op eerder opgedane ervaringen.

Een deel van die ervaringen zijn goed verwerkt, andere niet.

Sommige ervaringen heb je verstandelijk wel een plaatsje gegeven maar zijn emotioneel niet verwerkt waardoor je uit balans raakt. Deze emotionele blokkades houden je vaak onbewust vast in de voor jou bekende en vertrouwde patronen en verstoren de energiestromen in je lichaam. Energie die niet goed stroomt vormt een energetische blokkade met als direct of indirect gevolg dat er bepaalde klachten of ziektebeelden ontstaan.

Ze weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wil.

Kwantumheling laat jou het leven leiden zoals jij dat wilt

Het komt er in’t kort op neer dat oude emoties, die je belemmeren te zijn wie je wil zijn, verwerkt worden. Onverwerkte incidenten en fysieke of emotionele problemen worden definitief opgelost zodat je energie weer ongehinderd kan stromen.

Kwantumheling zet je ‘ in je KRACHT ‘ !

Deze energetische therapie spoort de oorzaak van je probleem op, steeds weerkerende beperkende overtuigingen en emotionele trauma’s, uit het al dan niet verre verleden, worden opgeheven.

Je gaat op zoek naar wie je werkelijk bent, zo verbeter je de kwaliteit van je leven, je geniet meer op de manier zoals jij dat wenst.

Je krijgt inzicht in waarom je voelt wat je voelt en je doet zoals je doet.

Kwantumheling, de oplossing voor de meest uiteenlopende klachten

Deze therapie is niet aan leeftijd gebonden en toepasbaar voor iedere klacht, zowel lichamelijk als geestelijk, voor duidelijk benoembare problemen en voor vage en ongrijpbare klachten, daar waar onverwerkte emoties aan de basis liggen.

Daarbij kan je bv denken aan oplossingen voor :

 • niet kunnen loslaten
 • allerlei angsten
 • je onbegrepen voelen
 • depressiviteit
 • gedragsproblemen
 • je minderwaardig voelen
 • slaapproblemen
 • emotionele uitbarstingen
 • (onbegrepen) boosheid
 • Onzekerheid
 • Jaloezie
 • Faalangst
 • Nervositeit
 • chronische vermoeidheid …

Kwantumheling is zo efficiënt dat je al na enkele sessies indrukwekende resultaten en veranderingen merkt.

Kortom, het is een methode die het mogelijk maakt om het verleden los te laten vanuit respect en harmonie waardoor er ruimte ontstaat voor een gelukkig en gezond Heden.

Bij de kwantumhelingstechniek zijn geen lange praatsessies nodig en hoef je de onverwerkte incidenten niet opnieuw te beleven

Via het stress-antwoord-mechanisme, een techniek ontleend aan de kinesiologie, communiceer je door middel van spiertesten ( de O-test) met je onderbewuste. Het  principe van een leugendetector is hier eveneens op gebaseerd.

Ik stel je onderbewustzijn enkel vragen die alleen met een “ja” of “nee” kunnen beantwoord worden. Bij een “nee” kan je je vingers niet op elkaar gedrukt houden, daar bij het uitspreken van een onwaarheid of leugen er stress ontstaat die zo groot is dat je lichaam niet in staat is bepaalde spierspanningen aan te houden.

Deze techniek maakt het mogelijk rechtstreeks met je onderbewustzijn te communiceren en zo terug te gaan naar de oorsprong van elke energetische blokkade.

Na een sessie ontstaat er vaak een gevoel van opluchting, soms kan je moe of slaperig zijn of juist heel energiek.
Soms voel je dadelijk dat er iets veranderd is, soms merk je het pas na enige tijd daar de therapie op een heel subtiel niveau werkt.