Klavertje vier

Eigenwaarde ontwikkelen, een pittige levensles!

Eigenwaarde ontwikkelen, een pittige levensles!

We komen als zieltje naar de aarde met een opdracht, een plan … levenslessen, en hoe ouder je ziel, hoe pittiger de les(sen).

Een oude ziel is een fascinerende persoonlijkheid, met een sterke identiteit, die houdt van diepgang. Het zijn hooggevoelige, geboren healers, die anderen willen helpen. Met hart en ziel geven ze zichzelf bloot vertrouwend op de integriteit van anderen. Dit brengt uitdagende levenslessen met zich mee die hen meer bewust maken, na meermaals te vallen en op te staan, van hun eigen innerlijke kracht.

Uitdagingen

“What doesn’t kill you makes you stronger.”

Levenslessen dagen je uit tot groei. We kiezen heel bewust, voor onze incarnatie, de geschikte ouders, familie, partners en omgeving waar we onze lessen kunnen leren om te groeien als ziel, strevend naar verlichting.

De wet van reïncarnatie zorgt ervoor dat je telkens opnieuw de mogelijkheid krijgt om je door ervaring opgedane kennis te gebruiken in je proces naar vervolmaking. Jij bent een ziel die telkens in een meer verfijnd fysiek lichaam geboren wordt met een hoger ontwikkelde intuïtie, wat een combinatie is van kennis en inzicht dat je opbouwde doorheen je verschillende levens.

Het zorgvuldig kiezen van je ouders en partner(s),voor je incarnatie, maakt niet je ouders, je partner, je omgeving, maar jezelf verantwoordelijk voor je eigen leven, het door jouw gekozen pad.

Neem je verantwoordelijkheid

Je levenslessen, welke je koos op zielenniveau, lopen als een rode draad door je leven. Wordt je bewust van het genre mensen dat je aantrekt, de steeds weer terugkerende situaties in je leven. Mediteer zodat je vanuit rust kan kijken naar datgene wat je overkomt, verlies jezelf niet in drama en de slachtofferrol, neem je verantwoordelijkheid voor datgene wat jij uitnodigt op je pad.

 

Mogelijke levenslessen die je pad kruisen als je met narcisme geconfronteerd wordt

Lichtwerker Steve Rother omschrijft twaalf levenslessen in zijn boek ‘Spirituele psychologie en de twaalf primaire levenslessen’ waarvan ik er in deze blog enkele aanhaal.

Welke levensles herken jij het meeste in jouw leven?

  • Acceptatie

Deze levensles confronteert je met … jezelf accepteren.

Zie in dat je waardevol bent. Je bent goed genoeg!

Leer ontvangen, zowel complimenten als geld. Geloof dat je het waard bent en overvloed komt naar je toe.

Stop met je een slachtoffer te voelen, neem je verantwoordelijkheid. Word je bewust van wat jij nodig hebt, wat jij voelt, wat jij wil, wie jij bent.

Mediteren is tijd maken voor jezelf. Je eigenliefde groeit, je eigenwaarde neemt toe en je krijgt het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er voor je gezorgd wordt. Je vertrouwen groeit, je geest komt tot rust, je lichaam ontspant, je weet alles komt goed!

  • Aanpassing

Deze levensles confronteert je met … inzien wat Jij wilt.

Kiezen voor verandering, stoppen met je situatie steeds te overdenken, tegenargumenten op te roepen waardoor je uiteindelijk moedeloos, uitzichtloos in je situatie blijft hagen.

Je ziel koos een narcist in je leven om te groeien, je persoonlijke kracht te (h)erkennen. Word je hiervan bewust, leer terug voelen met je hart en kies voor jezelf!

  • Zijn

Deze levensles confronteert je met … ‘heel Zijn’, je voelt je leeg en zoekt naar vervulling en liefde buiten je.

In je relatie met de narcist verlies je jezelf. Wie ben je nog? Een schim van wie je ooit was, verbittert, leeg, eenzaam, verdrietig en je omgeving begrijpt dit niet.

Ontdek de magie in jezelf, jij draagt alles in jou om gelukkig te zijn, mediteer en herwin je kracht.

  • Creatie

Deze levensles confronteert je met … bewust worden van je scheppingskracht.

Inzien dat datgene waar jij je aandacht op richt je ook aantrekt en zal overheersen in je leven.

Sta dus enthousiast in het leven, creëer dat wat je hart sneller laat slaan.

Je gedachten creëren je werkelijkheid!

  • Grensafbakening

Deze levensles confronteert je met … in je kracht gaan staan, onafhankelijk zijn, codependente relaties loslaten, tegen manipulatieve partners op je pad leren ‘Neen’ zeggen.

Je persoonlijke ruimte respecteren is moeilijk als je opgevoed werd door een narcist. Er werd continu over je grenzen heen gelopen, je werd niet gehoord. Ze probeerden je te breken. Maar kijk, je staat er nog steeds! De kracht die in jou schuilt is veel sterker dan je denkt.

Je bent deze les meester als je jezelf op de EERSTE plaats zet. Gezond egoïsme!

  • Liefde

Deze levensles confronteert je met … houden van jezelf, jezelf het waard vinden om liefde te ontvangen.

Liefde van een narcist?, daar kan je tevergeefs op wachten.

Heb jezelf lief, wees dankbaarheid voor wie jij bent, je bent waardevol.

Met liefde voor jezelf trekt je een liefdevolle partner aan. Onderschat je uitstraling niet.

 

 

  • Vertrouwen

Deze levensles confronteert je met … wantrouwen.

Narcistisch misbruik is een harde leerschool. Wat blijft er nog over van je vertrouwen in een ander na een relatie met een narcist?

Opgroeien met een narcistische ouder is heel verwarrend, wat 5 minuten geleden ‘ja’ was blijkt even later ‘neen’ te zijn.

De emotionele verwaarlozing in je jeugd of relatie, het gevoel er alleen voor te staan, niet kunnen bouwen op een ander is een beroerde les om te leren vertrouwen op jezelf.

Mijn zelfvertrouwen groeide toen ik leerde mediteren. Ik had zo een nood aan innerlijke rust, inzicht, een ontspannen lichaam, kracht om er voor mezelf en mijn kinderen te zijn. Door te mediteren leerde ik inzien wie ik werkelijk ben en niet diegene die ze van me gemaakt hadden. Ik leerde luisteren naar mijn buikgevoel waardoor ik nu leef on the flow of life en overvloed aantrekt. Ik ben  zo dankbaar en voel de verbondenheid waar wij samen deel van uitmaken.

Creëer je leven, vertrouw op je innerlijke kracht, je draagt alle wijsheid in jezelf!

Mediteren herstelt je vertrouwen in het Leven zelf.

Lees meer over mediteren: https://zenenco.be/behandelingen/meditatie/

Je hebt je de les ‘vertrouwen’ meester gemaakt als je trouw blijft aan jezelf ongeacht de mening van een ander. Geloof in jouw waarheid en sta daar ten volle achter zonder angst om afgewezen  te worden.

Zelfvertrouwen, zelfrespect uit zich in persoonlijke kracht. Een kracht waardoor je je weer kwetsbaar durft op te stellen in volle vertrouwen in jouw Zijn. Je integriteit brengt zachtheid op je pad.

 

  • Waarheid

Deze levensles confronteert je met …geloven in je eigen waarheid, kijken vanuit je eigen standpunt, niet vanuit dat van een ander, stoppen met jezelf te negeren.

Durf geloven in je eigen waarheid en cijfer deze niet meer weg omdat een ander luider, overtuigender roept dan jij. Blijf bij jezelf, vertrouw op je innerlijk weten, jouw waarheid, jouw levensles, jouw pad.

 

  • Genade

Deze levensles confronteert je met … kijken naar wat je overkomt en je afvragen wat je hieruit leren kan.

Het is je laatste levensles na vele incarnaties.

Ook al ervaar je verdriet en pijn op je pad, je voelt je gezegend en dankbaar voor de levenslessen.

Een diep ontzag voor het leven, overgave, een vertrouwen diep verankerd in jezelf overspoelt je, piekmomenten van pure gelukzaligheid laten je één voelen op een dieper niveau met je alles wat leeft.

Loop je eigen pad en geniet met vallen en opstaan. Als ik je daarbij helpen kan, ik ben er voor jou.

Hartegroet,