Klavertje vier

GEZOND EGOÏSME LEIDT TOT INNERLIJKE RUST

Als egoïst stel je je persoonlijk belang boven alles, als altruïst sta je steeds klaar voor een ander zonder enig eigenbelang. Geen van beide maakt je gelukkig en gelukkig zijn, daar gaat het toch net om.

Gezond egoïsme, een evenwicht vinden tussen egoïsme en altruïsme, rekening houden met je eigen wensen en die van een ander zorgt voor balans in je leven.

Je ligt wel eens met jezelf overhoop, een innerlijk conflict, voortdurend in gesprek met jezelf, zoekend naar antwoorden en het juiste inzicht daar als je opkomt voor jezelf je als egoïstisch wordt bestempeld en in conflict komt met je omgeving en anderzijds als je altruïstisch handelt dan krijg je kleine conflicten met jezelf met grote innerlijke gevechten ten gevolg.

Wees assertief, stel je grenzen, zelfbewust gedrag hoeft niet minder meevoelend te betekenen, je kan zowel rekening houden met jouw wensen als met die van anderen.

Door je opofferend op te stellen, je uit te sloven voor een ander zonder verwachtingen van anderen, enkel in de hoop om aardig gevonden te worden komt meestal voort uit een minderwaardigheidsgevoel. Je bent geneigd om koste wat kost te blijven geven, met een chronisch schuldgevoel, depressies en lichamelijke klachten ten gevolge.

Houd van jezelf, wees mild voor jezelf, gezonde eigenliefde is de basis voor een gezonde persoonlijkheid, voel jezelf als het middelpunt van het heelal zo gun je dat gevoel ook aan anderen. Als je gewaardeerd wilt worden om wie jij werkelijk bent, ga dan voor een gezond egoïsme en weet dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.

Kies bewust, sta achter je beslissingen, je zal er vertrouwen uit putten en steviger in je schoenen komen te staan, waardoor je minder geconfronteerd wordt met innerlijke conflicten en frustraties.

Met een gezond egoïsme verwezenlijk je je eigen geluk, zonder dat je je betrokkenheid met anderen verminderd. Denk eraan, je bent niet verantwoordelijk voor de hele wereld, enkel voor je eigen geluk.

Draag goed zorg voor jezelf, enkel dan kan je zorgen voor anderen.

Wil je rekening houden met de wensen van anderen maar ook met jouw wensen. 7 Tips voor een balans in gezond egoïsme

  • Zorg voor een reëel zelfbeeld, accepteer jezelf, wees eerlijk en zacht voor jezelf. Wees toeschouwer, dit leidt tot bewustwording, het helpt je om de juiste dingen los te laten, ook schuldgevoelens
  • Laat de controle los, zo creëer je meer ruimte, je kan niet alles voorkomen, voel je betrokken bij je medemens maar laat de noodzaak om in te grijpen varen
  • Stop met jezelf op te offeren, houd rekening met de behoeften van anderen maar realiseer je eigen wensen en dromen
  • Wordt weer baas over je eigen tijd, geniet van tijd voor jezelf, laat je niet opjagen
  • Baken duidelijk je grenzen af, geef aan wat je wil en wat niet, wees redelijk, de ander zal je hiervoor respecteren
  • Wens gewaardeerd te worden om wie jij bent zonder dat het ten koste gaat van een ander
  • Voel je niet verantwoordelijk voor de hele wereld. Neem wél de verantwoordelijkheid over je eigen geluk, hiervoor hoeft de betrokkenheid met anderen niet te verminderen

 Wie kan leven met zichzelf, is een inspiratie voor anderen.