Klavertje vier

Het begin van een nieuwe droom

Het begin van een nieuwe droom

 

Impact op ons leven

Emoties als onzekerheid, eenzaamheid, je onbegrepen voelen, onmacht, verdriet, angst … hebben velen onder ons de afgelopen maanden geraakt.

Zuiver Bewustzijn

Als je mediteert ervaar je een ‘leegte’, het veld van pure potentialiteit, het moment waarop je geen gedachten hebt en de mantra niet meer denkt, je ervaart Zuiver Bewustzijn!

Zuiver Bewustzijn is:

 • een scheppende leegte
 • een intelligente leegte
 • een scheppende intelligentie

alles wat hier is scheppen we zelf ook al is het niet steeds naar onze zin.

 

Vergelijk het met een architect. Een architect schept, zijn idee lijkt wel uit het niets te komen, zijn gedachte is immaterieel tot hij een plan tekent en het huis gebouwd wordt, dan materialiseert hij zijn gedachte.

Zo creëren wij onze eigen realiteit! Een immateriële gedachte wordt gematerialiseerd.

Waar we naar op zoek zijn dragen we in onszelf.

harmonie en balans

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt, is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen.

Henry David Thoroau

Eigenschappen van Zuiver Bewustzijn

 • alle mogelijkheden
 • vrijheid
 • onbegrensdheid
 • zelfvoldoening
 • gelukzaligheid
 • integrerend
 • zelfrefererend
 • onoverwinnelijk
 • perfect evenwicht
 • helemaal wakker in zichzelf
 • volle potentiaal van de natuurwet
 • eenvoud
 • onmanifest
 • harmonizerend
 • oneindige correlatie
 • oneindig dynamisch
 • oneindige stilte
 • zuivere kennis
 • oneindig organiserend vermogen
 • perfecte orde
 • oneindige creativiteit
 • zuiverend
 • evolutionair
 • voedend
 • onsterfelijk

 

Emotionele blokkades die jouw realiteit beïnvloeden

Iedereen baseert zijn/ haar gedrag op eerder opgedane ervaringen, bewust of onbewust.

Sommige ervaringen zijn goed verwerkt, anderen niet.

Een deel van die ervaringen zijn wel verstandelijk maar niet emotioneel verwerkt waardoor je uit balans raakt. Deze emotionele blokkades houden je vaak onbewust vast in jouw bekende en vertrouwde patronen. Ze weerhouden je ervan het leven te leiden zoals jij dat eigenlijk wilt.

Emotionele en mentale hindernissen beïnvloeden het creëren van onze eigen realiteit.

Mentale hindernissen:

 • vooroordelen
 • conditioneringen
 • programmaties door opvoeding
 • media
 • een negatief zelfbeeld

Emotionele hindernissen:

 • onverwerkte emoties die je naar je onderbewustzijn duwt, omdat je het gevoel hebt dat dit de enige mogelijkheid is om verder te gaan, je ziet geen ander alternatief

Maar die verdrongen emoties beïnvloeden je gezondheid, je gevoel, je gedrag, je waarneming van je omgeving, ze hebben wel degelijk impact op je manier van denken, op je zintuigen, je organen.

Zoals men zegt: ‘er ligt iets op mijn lever’, ‘hij heeft op mijn hart getrapt.’

De natuur zuivert zichzelf

De natuur zuivert zichzelf als de vervuiling stopt. Daarvan waren we allen getuigen tijdens de lockdown in maart, de lucht werd zuiverder evenals het water.

We zien onszelf graag als individu, losstaand van de natuur, maar wij zijn evengoed stukjes van het universum.

Ook wij zijn in staat om onszelf te zuiveren door bv. te mediteren, een reiki-behandeling, kwantumheling.

Je bepaalt zelf hoever je hierin wil gaan, je kan zuiver bewustzijn bereiken, jij bent immers volmaakt!

De zon is volmaakt, de sterren zijn volmaakt, en ook de planeten, maar als het er op de mens aankomt zeggen we: ‘Niemand is volmaakt’. De waarheid is echter dat alles in de schepping volmaakt is- ook de mensen.”

Don Miguel Ruiz en Don Jose Ruiz

Aan jou de keuze leven in liefde of angst

Loslaten van je bagage, je (ver)oordelingen, je hechting, je verplichtingen, helpt je een leven te leiden in Liefde.

Wordt je bewust bij elke keuze die je maakt, en vraag je telkens af, onderneem ik deze actie uit angst of uit liefde.

Liefde is vanuit je uniek zijn, je onbegrensdheid, authenticiteit, harmonie, je helpt anderen en ook jezelf.

Angst en liefde kan je tegelijkertijd ervaren wat je de kans geeft om te kiezen.

Blijf jij hangen in de 3e dimensie, angst, oude aarde of evolueer je naar de 5e dimensie, liefde, nieuwe aarde?

Je kan je voorbereiden op de 5e dimensie door meer naar binnen te gaan, te verstillen, je bagage los te laten, je vibratie te verhogen, door te ontwaken en je verdriet los te laten, hiermee help je de ganse aarde.

Blijf onbevooroordeeld als je angst ervaart, neem je verantwoordelijkheid bij elke keuze die je maakt.

Je krijgt de keuze in welke realiteit je wil leven.

Je bewuste keuze gaat niet om de keuze zelf maar om de vibratie erachter, liefde of angst.

Als je de telefoon opneemt en je denkt verdorie, mijn moeder belt weer en je neemt op omdat je je verplicht voelt, hou daar dan mee op, daarmee verlaag je jezelf naar de 3e dimensie, je ontkracht jezelf, daarmee help je jezelf niet en ook niet het grote geheel, versterk jezelf, wees je bewust van de keuzes die je maakt.

Nu stort de 3e dimensie in, we schakelen over op een hogere frequentie om de overstap te maken naar de 5e dimensie.

Heel jezelf, laat onverwerkt emoties los, zuiver jezelf met kwantumheling, meditatie en/of reiki. Verhoog je vibratie, ervaar hoe het voelt in je kracht te komen staan, te zijn wie jij werkelijk bent en deel uit te maken van onze nieuwe aarde in 2024.

Veel liefs,