Klavertje vier

KERSTMIS, EEN TIJD VAN VERBONDENHEID?

Appèl tot meer zorgzaamheid voor jezelf en anderen.

21 december, winterzonnewende, het duistere wordt verjaagd en de terugkeer van het licht wordt begroet.

Ondanks het winterseizoen lengen de dagen weer, elke dag wordt het weer langer licht, God zij dank, en kunnen we uitkijken naar de lente.

Kerst een periode van Licht, kerstbomen, dennengeur, lichtjes, versieringen, een tijd van gezelligheid voor de ene, eenzaamheid voor een ander.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bond zonder Naam toont aan dat 1 op 4 Belgen zich sociaal eenzaam voelt en 1 op 5 Belgen voelt zich emotioneel eenzaam.

Eenzaamheid heeft een allesverlammende impact op je leven. Het gevoel afgescheiden te zijn van andere mensen overkomt ons allemaal wel eens, doordat we ons focussen op de verschillen met anderen terwijl we zoveel gemeen hebben.

Afscheiding zorgt voor angst, verdeeldheid, je eenzaam voelen, meer fysische, psychische en medische klachten. Verbondenheid daarentegen zorgt voor acceptatie, een gevoel van thuiskomen, geluk en liefde.

Veel mensen voelen zich alleen, afgescheiden van hun omgeving. Ze zien wel dat anderen zich verbonden voelen, maar ervaren het zelf niet zo. Ook in gezelschap blijven ze zich vaak alleen voelen.

We zijn allemaal op zoek naar geluk en fijne relaties, maar dit lijkt voor velen niet zo vanzelfsprekend. We durven vaak ons hart niet open te stellen, bang gekwetst te worden maar besef dat eenzaamheid, je afgescheiden voelen, zowieso pijn en teleurstelling in zich draagt.

Je afgescheiden voelen heeft vaak te maken met een tekort aan eigenliefde, het gevoel niet te voldoen, je onbegrepen voelen, je oordeelt over anderen in de hoop jezelf beter te voelen, waardoor je oordeelt over jezelf. Als je je goed voelt in je vel ben je tevreden, gelukkig met wie je bent en kan je veel gemakkelijker anderen laten zijn wie ze zijn, wat verbinding creëert.

Als het je lukt om jezelf te accepteren zal je merken hoe sterk je het gevoel van verbonden zijn zal ervaren. Verbondenheid met de mensen om je heen, met je huisdieren, de natuur, met jezelf.

Je verbonden voelen heb je zelf in de hand, kies ervoor, hoe meer je je verbonden voelt met jezelf, hoe meer je die verbondenheid ook kunt uitdragen naar je omgeving.

Hoe meer je jezelf en andere mensen gewoon kunt laten zijn, hoe minder je denkt: “Ik voel me niet verbonden met deze wereld.”

Verbondenheid is een menselijke basisbehoefte, ook al heeft de ene er meer behoefte aan dan de ander.

Hoe creëer je dat gevoel van verbondenheid, het gevoel dat je deel uitmaakt van het grote geheel, dat je zinvol bent voor je omgeving, dat je je geliefd voelt, begrepen, veilig en geborgen?

Leer mediteren !

Meditatie biedt je eigenliefde, zelfaanvaarding, het versterkt je positieve ingesteldheid, optimisme, je relativeert, laat je genieten, biedt vertrouwen in jezelf en in de ander, leven in het Nu, empathie, zachtheid, verbondenheid, liefde voor jezelf en de ander, het gevoel er niet alleen voor te staan, een gevoel van dankbaarheid, gelukzaligheid, eenheid, innerlijke rust.

Info avond: “Leer mediteren” op donderdag 14 januari 2016 om 19:45u.

meditatie

https://zenenco.be/kalender

Hou van je zelf, respecteer jezelf, zorg voor jezelf en vanuit die eigenliefde is de kwaliteit van wat je anderen biedt veel hoger.

Leer mediteren en geniet, ervaar het leven zoals het is, pure gelukzaligheid, ga ervoor, je bent het waard!

Ik wens je van ganser harte een ZALIGE KERST !

Nadja