Klavertje vier

LEVEN VOL OVERGAVE

Word je dan veronderstelt jezelf over te geven aan wat is? Betekent dit dan dat je bewust of onbewust weerstand biedt?

Onder je ‘overgeven’ verstaan we vaak onszelf kwetsbaar opstellen, daar van jongs af de meeste onder ons ervaren en geleerd hebben dat je schild laten zakken vaak resulteert in afwijzing, pijn, lijden en eenzaamheid, hebben we sinds onze jeugd een overlevingsmechanisme opgebouwd dat ons doorheen elke situatie heen loodst, nl. het ego. Het ironische is dat het bieden van weerstand, vechten, je beschermen en overleven er juist voor zorgt dat je lijdt en de pijn in stand houdt.

Overgave, durf jij het aan, je schild laten zakken en dan eens goed om je heen kijken en te onderzoeken of je overtuigingen nog steeds gelden. Wie of wat wordt er geraakt als er iets vervelends tegen je wordt gezegd? Als jij je identificeert met je ego kan je geraakt worden maar als je beseft dat je zoveel meer bent, dat jij in essentie puur bewustzijn bent, dan kan je niet geraakt worden, je neemt het enkel waar.

Via meditatie maak je dagelijks contact met je bewustzijn, je krijgt meer inzicht in jezelf, je weet wat jouw écht gelukkig maakt. Je bewustzijn groeit waardoor je het gevoel ervaart verbonden te zijn met alles wat leeft, je vertrouwen in het Leven wordt enorm groot, je beseft ‘alles’ komt goed, waardoor je ontspant, geniet, relativeert en durft te kiezen voor datgene dat JOU gelukkig maakt. Je durft jezelf over te geven aan de volmaakte, onfeilbare wil van het universum !

“Mijn overgave aan de volmaakte en onfeilbare wil van het universum – die ik niet zie als losstaand van mijzelf – is totaal. Waar ik het over heb is een heel andere zijnstoestand, net zo verschillend als wakker zijn van slapen, volwassenheid van de kindertijd en geestelijke gezondheid van waanzin.” – Jed McKenna in Spirituele Oorlogvoering.

Leven in onvoorwaardelijke overgave is een manier van Zijn waarbij je beseft dat je meer vertrouwt op het universum, de onfeilbare intelligentie, God, liefde, of hoe je het ook wenst te noemen, dan op je angstige, weerstand biedende ego. Zodra je je hieraan over durft te geven zal je leven er met geweldige sprongen op vooruit gaan op zo een manier dat je nooit had durven dromen. Je leven wordt een aaneenschakeling van leuke, ‘toevallige’ samenlopen van omstandigheden. Je ervaart het leven als magisch, moeiteloos, heerlijk …, pure gelukzaligheid !

Meditatie maakt je dankbaar, je accepteert wat er gebeurt daar je weet dat er voor je gezorgd wordt en het universum het goed met je meent. Je wordt nederig en geniet van elk geschenk dat je toevalt, op deze manier biedt je weerstand aan je ego en leg je het aan banden, waardoor je meer spiritueel gaat leven.

Of je nu een denker bent of een gevoelsmens, een vrije vogel of iemand die beter functioneert in een team, jij bent wie je bent, de enige op de wereld in jouw situatie en met jouw talent. Het is met jouw persoonlijke eigenheid dat jij vorm en zin kunt geven aan jouw bestaan. Als je mediteert stroomt het geluk door je heen, je ervaart je bestaan als zinvol, je hebt de kracht om je persoonlijke eigenheid tot uiting te brengen in relatie tot de ander.

Meditatie laat je inzien dat iedereen uniek is en je handelen zal samengaan met respect voor de eigenheid van de ander, wat bijdraagt aan jouw individuele ontplooiing.

dankbaar zijn

Leer jouw persoonlijke waarheid te spreken, als je blijft luisteren naar je angsten zal je nooit het pad van inspiratie en bezieling volgen. Als het pad dat je nu loopt niet in overeenstemming is met je denken en je voelen en het je geen inspiratie en vertrouwen schenkt sla dan een andere weg in. Hou het eenvoudig, leer mediteren en je zal de juiste keuzes maken in je leven.

Jij hebt een vrije keuze, je kan kiezen voor zekerheid en de hele tijd blijven denken aan werk en geld waardoor je het pad waarop je je nu misschien bevindt blijft volgen.

Maar besef dat je, ondanks dat je alles hebt wat je harte begeert, je toch onrustig en zoekende blijft naar dat ontbrekende stukje, ‘vertrouwen’ dat je liefde, verbondenheid, pure gelukzaligheid biedt, dat wat je ervaart als je mediteert en jou 100 % ondersteunt in een leven vol overgave.