Klavertje vier

Zingeving

Zingeving

Het einde van mijn 2-jarige opleiding als Sjamanic practitioner loopt spijtig genoeg bijna ten einde. Het is een opleiding die mijn leven verandert, me een gevoel van thuiskomen brengt en een on te evenaren dankbaarheid voor de healingstechnieken die het Sjamanisme tot onze beschikking stelt.

Healingstechnieken die ons verlichten, vervullen, ondersteunen in kracht, in het loslaten van overtuigingen en doorgegeven zwaartes van generatie op generatie.

Healingstechnieken die ons helpen onze conditioneringen te doorbreken welke ons ‘ gevangen ‘ houden in de verwachtingen van onze omgeving of gevangen houden door onszelf aangeprate overtuigingen die ons beknotten in ten volle voor het leven te gaan.

zingeving

Familie

Elke van ons maakt deel uit van een familie, of je nu hecht bent met je familie of niet, of je je familie wel of niet kent. Het verandert niets aan het feit dat als je leeft, je ergens vandaan komt, je maakt deel uit van een familienetwerk.

Deel  uitmaken van een familie-eenheid brengt voor de ene zegeningen met zich mee, zoals onvoorwaardelijke liefde en empathie, of je maakt deel uit van een familie die je opzadelt met bagage, zoals bv. een tekort aan structuur, een tekort aan liefde, confrontatie met alcoholisme, drugverslaving, overspel, echtscheidingen, hoogmoed, narcisme …

Het fantastische is dat Sjamanistische healingstechnieken je een positief resultaat bieden in je persoonlijke groei, waar je versteld van zal staan, er is hoop!

Conditioneringen

Vrijheid, zo een mooi ideaal, je gevoel mogen volgen, verwonderd zijn, dankbaar, mee met de flow.

Maar hoe bereik je vrijheid als je bepaalde overtuigingen, conditioneringen zo eigen hebt gemaakt dat je niet eens meer weet hoe het voelt om te leven vanuit je Ware Ziel, de Ware Jij?

Van kleins af worden we geconditioneerd, tafelmanieren, maar ook denkwijzen worden ons met de paplepel ingegeven. Wat is jouw eigen mening, los van datgene dat je hoorde tijdens je jeugd, heb jij je ervan losgemaakt of draag je nog steeds de overtuiging dat het ten volle klopt? Wanneer heb jij voor het laatst eens stilgestaan bij het moment waarop je oordeelde over een ander? Was dat een vertrouwde stem uit je verleden of geloof, volg je die nog steeds?

Sjamanisme heelt gedachten, versterkt je kracht, brengt je energielichaam weer in balans, verwijdert vreemde energieën, het brengt je essentie terug als een geschenk waardoor je meer zingeving in je leven ervaart.

zingeving

Sjamanisme

Sjamanisme ademt respect, een diep respect voor alles.

Dat respect, die dankbaarheid, de verwondering over het mooie om je heen ervoer ik reeds voor mijn Sjamanistische opleiding.

Dat warme gevoel dat door me heen stroomt en ik passie noem kreeg ik van jongs af mee dank zij mijn grootmoeder, mijn grote voorbeeld.

Passie brengt me enthousiasme, verwondering, nieuwsgierigheid, gedrevenheid, zin, optimisme, het laat me genieten van het mooie, een warm gevoel om te koesteren en dankbaar voor te zijn.

Ik kende passie voor deze opleiding al, wat deze Sjamanistische opleiding me geeft is het (h)erkennen van het Sacrale en dat is er nog een extra dimensie bovenop!

Het Sacrale, het Heilige liet me, in mijn geval toch, eerst aan religie denken wat eigenlijk weerstand in me opriep. Maar het Sacrale van het Sjamanisme laat je kennis maken met een extra dimensie van ons Zijn.

Het is het ervaren, het voelen van een energie die je bij healingen, ceremonies en vrouwencirkels opbouwt, het is een voelbare kracht die ondersteunt en een zalige verbondenheid creëert tussen de aanwezigen, die me telkens weer verbaasd laat staan over de mogelijkheden die ontstaan. De mogelijkheden voor persoonlijke groei, healing, loslaten van pijn en verdriet en een ongelofelijke dankbaarheid laat geboren worden in je hart voor de kracht en ondersteuning die je ervaren mag.

 

Van stagnatie naar stroming in je leven

Stagnatie beangstigt me wel wat ook al besef ik dat er in je leven momenten zijn dat je er niet onderuit kan, dat je even stilstaat, dat je je huidige situatie laat bezinken, al is het voor inzicht of om de kracht op te bouwen om los te durven laten.

Stroming houdt in, het vertrouwde loslaten, je zekerheden die eigenlijk alleen maar beperken los te laten terwijl ze toch wel lange tijd je een houvast leken te zijn.

Nu laat ik los, ik waag de sprong in vertrouwen, wetend dat er over me gewaakt wordt en dat ik er niet alleen voor sta, ik bied Sjamanistische healingen aan met hart en ziel met een diepe overtuiging om mee te helpen aan een betere wereld.

En wens ook jou meer zingeving en het verwezenlijken van je levensmissie. Meer inzicht in jou levensmissie krijg je o.a. via de Sjamanistische Soulremembrance.

Ik ben benieuwd naar de toekomst die voor jou en mij weggelegd is. Ik streef naar het verwezenlijken van mijn dromen welke deze ook mogen zijn vermits ze mee reizen met de tijd, inzichten, wensen en mensen op mijn pad. Ik wens je jouw dromen en de kracht om deze om te zetten in de werkelijkheid.

zingeving

Website

Mondjes maat pas ik mijn website aan zodat deze uiteindelijk weerspiegelt wie ik op dit moment ben en wens te worden. Ik draag Sjamanisme in mijn hart en hoop jou, als je ervoor openstaat, kennis te laten maken met het Sacrale dat ieder van ons zijn of haar hartje wat sneller zal laten slaan.

Hartegroet,

Nadja